ประกันชีวิต มรดก หมดกังวลเรื่องภาษี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี | ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99

เป็นแผนประกันเพื่อมรดกที่ดีที่สุดอีกตัว

เป็นแผนที่มีวงเงินสูงถึง 999ล้านบาท โดยจะเริ่มต้นวงเงินประกันที่ 10ล้าน พิเศษ! ได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50 ล้านบาท ทำให้หมดกังวลชีวิตในวัยชรา และรองรับการส่งต่อมรดกอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ *บริษัทจะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองที่บันทึกสลักหลังกรรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย*

ยกตัวอย่างเบี้ยรายปี ของผู้ทำประกันเพศหญิง อายุ 38ปี

อธิบายแผนประกันจากในรูป: ที่วงเงินคุ้มครอง 30,000,000บาท ผู้ทำประกันอายุ 38ปี เบี้ยประกันจะอยู่ที่ 1,107,300บาทต่อปี ในสัญญาจะระบุว่า เราต้องจ่ายทั้งหมด 10ครั้ง (สามารถเลือกจำนวนปีชำระได้ว่า จะชำระ 5ปี 10ปี หรือ 15ปี และจากในตาราง เราจะเห็นว่า

  1. ผู้ทำประกันชำระเบี้ยทั้งหมด 10 ปี เป็นเงินเพียง 11,073,000บาท เพื่อเอาวงเงินคุ้มครองที่ 30,000,000บาท
  2. เงินเวนคืนเพิ่มขึ้นทุกปี และจะคุ้มทุน หรือเริ่มมีกำไรปีที่ 17 และเงินเวนคืนส่วนนี้สามารถใช้เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อกู้กับทางบริษัทประกันภัยได้(ดอกเบี้ย 6%ต่อปี) กรณีต้องการใช้เงินจากกรรมธรรม์ตัวนี้

จะบอกว่าเป็นแผนประกันชีวิตอีกตัว ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นมรดกที่ดีที่สุดตัวนึงเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากวงเงินจะสูงสุดถึง 999ล้านบาทแล้ว ยังสามารถเลือกจ่ายที่ 5ปี เพื่อจบภาระการชำระเบี้ยได้รวดเร็วอีกด้วย


เงื่อนไขการรับประกัน

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน – 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 10,000,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
6. กรณีตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน จะได้อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ (Preferred Rate)
– ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เริ่มทำประกันภัยอายุ 18 -70 ปีที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ของบริษัทฯ โดยที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความจำนงเมื่อขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ

– เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
– เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
– ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

ตัวแทนไทยประกันชีวิต

วรินทร์ธร จิรธนิศเกียรติ

สนใจทำประกันชีวิต ออกแบบและปรึกษาเรื่องเบี้ยประกัน

สนใจซื้อประกัน ติดต่อเรา ตัวแทนไทยประกันชีวิต คุณวรินทร์ธร (ตั๊ก) โทรหรือ Add LINE ที่เบอร์ 065-162-8244 เพื่อให้เราได้ออกแบบวงเงินและเบี้ยประกันชีวิตให้กับคุณ

สนใจเป็นตัวแทน(ร่วมทีมกับเรา)

ตัวแทนประกันชีวิต คงไม่ใช่อาชีพในฝันของใครหลายคน แต่ก็ต้องขอบคุณอาชีพนี้ที่ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวได้ มีอิสระในการทำงาน มีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่รัก อาชีพที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ให้ความสำคัญกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิต อาชีพที่ตื่นขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลชีวิตของทุกคน

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
กดแชร์บทความให้ที่เรารักได้อ่าน